Tag: 云栖大师

《戒杀文》原文全文

苏建报 心中有素, 道法自然 1,207 次浏览 , , ,
莲池大师云栖祩宏《戒杀文》 世人食肉,咸谓理所应然。乃恣意杀生,广积冤业,相习成俗,不自觉知。昔人有言,可为痛哭流涕、长太息者是也。计其迷执,略有七条,开列如左,余可例推。云︰ 一曰:生日不宜杀生。哀哀父母,生我...
Go